Preguntes Freqüents

Som una organització que promou el respecte integral dels Drets Humans i la construcció de cultura de pau, mitjançant l’Acompanyament Internacional a Colòmbia a organitzacions socials defensores de Drets Humans i l’educació per al desenvolupament.

P

Necessito visat per a anar com a voluntària amb IAP Colòmbia?

R

Sí, des del teu consolat colombià més pròxim haurem de tramitar un visat de cooperant que ens permeti treballar amb IAP durant 12 mesos. Des d’IAP oferim acompanyament per a la tramitació.

P

Si tinc doble nacionalitat, i una d’elles és la colombiana, puc ser acompanyant internacional?

R

No, les persones amb nacionalitat colombiana no poden realitzar les tasques d’acompanyament internacional amb IAP Colòmbia.

P

És obligatori assistir a la formació presencial?

R

Sempre que les condicions sanitàries ho permetin, assistir presencialment és un requisit per a continuar amb el procés de formació i selecció.

P

Puc unir-me a l’equip a terreny immediatament després de la formació?

R

La incorporació de noves voluntàries és escalonada, segons les necessitats del projecte i la disponibilitat de la voluntària. Els processos de selecció i formació són anuals, es planifiquen les sortides per a tot l’any següent. No obstant això, per a mantenir la vinculació i actualització amb el projecte, IAP realitza un seguiment de les voluntàries fins a la seva incorporació a l’equip a terreny.

P

Què és l’estipendi?

R

L’estipendi és una aportació econòmica mensual a les voluntàries per a ajudar a cobrir la manutenció durant el voluntariat. La gestió d’aquests diners de butxaca és personal, i està pensat com una ajuda. Aproximadament són 600.000 pesos colombians.

P

Quines despeses ha de cobrir la voluntària?

R

La persona voluntària ha de cobrir les despeses derivades del  visat i vacunació. Així mateix, haurà d’abonar una quota associativa d’entrada.

P

Puc viatjar durant el voluntariat?

R

Les voluntàries compten amb 23 dies de vacances anuals, període que cada persona pot utilitzar lliurement. La resta del temps, el voluntariat és d’ocupació exclusiva.

P

Què significa treballar sota el principi de no ingerència?

R

Les persones acompanyants internacionals no intervenen en les dinàmiques internes de les organitzacions acompanyades, és a dir, no els diuen com han de desenvolupar el seu treball. Respecten i legitimen els seus processos de treball comunitari, per la qual cosa durant els acompanyaments tenen majorment un paper d’observació i interlocució segons els protocols d’actuació.

P

Hauré de compartir habitació?

R

Les persones voluntàries treballen i conviuen en una casa comuna de l’organització, i la distribució de les habitacions s’organitza de manera interna. Depenent del volum de l’equip, compartir habitació podria ser necessari. En els acompanyaments a terreny, el més comú és que l’equip comparteixi tenda de campanya.

P

Què significa assumir un alt impacte emocional?

R

Les dinàmiques del treball requereixen viatjar sovint, treballar i conviure en un mateix espai, així com gestionar situacions d’estrès i pressió. Per això, es requereix d’un bon estat de salut físic i anímic, i des de IAP es proporciona a les voluntàries eines de cura i suport psicosocial.