IAP a Barrancabermeja, el perquè

Barrancas coloradas, porta d’entrada a una de les refineries més importants de Colòmbia, a la vora oriental del riu Magdalena en la qual el petroli brolla, sembla ser, de forma infinita. La regió de Magdalena medio des de principis del segle passat, és un actor important de les dinàmiques de la violència del conflicte armat que viu el país des de fa més de cinquanta anys. Zona molt castigada per les característiques de la guerra i molt rica en minerals són les seves principals característiques. Barrancabermeja encaixa dins aquesta conjuntura regional, arribant a ser un exponent i enclavament d’aquestes dinàmiques.

Al llarg de 254 hectàrees el petroli és el protagonista de la ciutat de Barrancabermeja i la seva població des de principis de segle XX, representant el 75% de la producció de tot el país . L’explotació de l’or negre en un context caracteritzat per un conflicte armat -39 massacres comptabilitzades en dues dècades , amenaces, desaparicions..-, i els interessos econòmics i estratègics derivats, ha fet palesa la necessitat de crear organitzacions i xarxes que esdevinguin pilars en la defensa dels DDHH, el DIH, drets laborals i totes les necessitats dels i les ciutadanes. Les diferents problemàtiques del municipi i de la regió prenen veu en les organitzacions socials a Barrancabermeja, les quals han tingut un paper clau i fonamental de denúncia i prevenció en vulneració de drets humans, drets fonamentals, entre d’altres. Exemples d’aquestes són la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio –ASORVIMM-, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra –ACVC-, la Unión Sindical Obrera –USO-, la Organización Femenina Popular –OFP-, Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio –OPI-, Asociación de Desplazados Asentados en el municipio de Barrancabermeja –ASODESAMUBA-, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –PDPMM-, El Servicio Jesuita de Refugiados –SJR-, Colectivo 16 de Mayo, entre moltes altres.

Foto Julio LamañaEl petroli, el control fluvial, la localització geoestratègica de la regió i la importància dels recursos de la zona poden ser una part important de factors explicatius de la forta de presència de tots els actors implicats del conflicte armat. Barrancabermeja esdevé doncs, un reflex de les lluites i dinàmiques de guerra i control violent i la seva afectació sobre la població civil. En aquest context, els barris populars (nord i sudorientals), en un principi assentaments humans a l’extraradi, han estat controlats històricament pels grups insurgents –FARC-EP, ELN i EPL- i el complex petroler per la Força Pública. A partir dels anys vuitanta, l’entrada i atacs de grups paramilitars han caracteritzat la història d’aquests barris amb la finalitat d’acabar amb la influència i control dels grups insurgents. A partir d’insults i assenyalaments a crits els paramilitars han dut a terme assassinats i massacres de manera arbitraria durant més d’una dècada a aquests barris amb la finalitat d’obtenir el control sobre la zona. Paral·lelament, les amenaces i fustigaments a organitzacions i defensors de DDHH, així com assassinats als mateixos, es varen convertir en habituals i quotidians, fets que a hores d’ara continuen . L’estigma, la persecució i fustigament cap a col·lectius que treballen en processos de resistència pacífica reivindicant i defensant els drets de totes les persones han provocat l’establiment d’organitzacions que puguin ajudar a la tasca d’aquestes. D’aquesta manera, sent conscients de les necessitats de les organitzacions locals i regionals, s’estableixen organitzacions d’acompanyament internacional, com International Action for Peace -IAP-, Peace Brigates International –PBI- o Equipos Cristianos para la Paz –ECAP-, que tenen com a funció i objectiu acompanyar les activitats de les organitzacions socials amenaçades, estigmatitzades per tal de garantir un espai de seguretat perquè continuïn amb la seva tasca, protegir i salvaguardar els drets de les persones.

Els interessos econòmics i geoestratègics, la persecució, l’estigmatització, els assassinats, les massacres, les desaparicions, les tortures, el desplaçament forçat, entre altres, han arribat a ser característiques de la ciutat. La necessitat de promoure un canvi, un sistema alternatiu que promogui els DDHH i el respecte es fa palesa a la ciutat i les organitzacions socials que sorgeixen a Barrancabermeja tenen aquest objectiu. Tenir els recursos i les capacitats de l’acompanyament i observació internacionals és l’aportació d’IAP per aquest canvi de model proposat en el que les persones són l’eix vertebrador de la societat.

En un context tan violent la necessitat de caminar al costat de les organitzacions socials locals és molt rellevant per reforçar l’intent de que les dinàmiques violentes pròpies del conflicte esdevinguin pacífiques, construint un espai per a tothom, de vetlla i defensa de la vida, els drets humans i el territori. Amb orgull podem dir que IAP forma part d’aquesta conjuntura.