Voluntariat Internacional

El voluntariat internacional d’IAP permet conèixer de primera mà la realitat de les zones rurals a Colòmbia i aporta una visió en profunditat del conflicte polític, econòmic, social i armat, que encara avui existeix en un dels països més desiguals d’Amèrica Llatina. És una experiència exigent i apassionant, en la qual la convivència amb les comunitats suposa un aprenentatge diari i un intercanvi de mirades, valors i vincles de solidaritat internacional.

Què és el que fa una persona acompanyant internacional?

Les persones voluntàries duen a terme les tasques dels tres grans pilars de l’Acompanyament Internacional: presència física, incidència política i sensibilització. L’equip comparteix un habitatge i oficina a la ciutat de Barrancabermeja, des d’on es desplacen a les diferents zones on treballen les organitzacions acompanyades.

Les funcions que realitza una persona acompanyant internacional són:

 • Acompanyar a terreny les activitats de les organitzacions camperoles. Durant els acompanyaments, observar la situació de Drets Humans i intervenir en cas de ser necessari, segons els nostres protocols d’actuació.
 • Elaborar informes i anàlisis de context i seguretat.
 • Participar en l’agenda d’incidència política, mantenint reunions periòdiques amb diverses autoritats i altres organitzacions.
 • Difondre i documentar la nostra activitat i la realitat de les zones rurals de Colòmbia, mitjançant articles o reportatges, fotos i vídeos.
 • A més, cada persona voluntària es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a donar suport a IAP una vegada acaba el voluntariat internacional, socialitzant la seva experiència i col·laborant en les activitats de sensibilització i els processos de formació de noves persones acompanyants.

Qui pot ser acompanyant internacional?

No existeix un perfil específic per a aquesta tasca; no obstant això, hi ha algunes característiques comunes que busquem en les persones acompanyants:

 • Compromís per a treballar seguint els principis no violència, no partidisme i no ingerència.
 • Un nivell alt de castellà: parlat, escrit i llegit.
 • Disponibilidat per a comprometre’s per 12 mesos amb el treball de IAP Colòmbia.
 • Maduresa, és imprescindible la majoria d’edat i es recomana ser major de 23 anys.
 • Un bon estat de salut físic i anímic. Es viatja sovint, i cal assumir situacions d’alt impacte emocional.
 • Bona predisposició per a conviure i treballar en grup.
 • Capacitat de resoldre conflictes i de treballar sota pressió.
 • Es valoren coneixements sobre la realitat política i social colombiana i llatinoamericana.
 • Per la pròpia naturalesa de l’acompanyament, no el poden realitzar persones amb la nacionalitat colombiana.

Què ofereix IAP a les seves acompanyants internacionals?

A IAP volem cuidar tan bé com sigui possible a les nostres voluntàries, ja que són la base del projecte i del seu bon funcionament. Per això, ens comprometem a oferir seguretat, formació i suport econòmic a totes les persones de l’equip.

IAP compta amb estrictes protocols de seguretat, una coordinació a terreny que treballa pel bon funcionament de l’equip i la capacitat d’activar un pla d’emergència a nivell internacional en cas de ser necessari.

La preparació per a ser acompanyant internacional comença molt abans d’estar a terreny. Totes les persones voluntàries reben una formació especialitzada sobre el context, la defensa dels Drets Humans i el treball d’IAP, que continua de manera permanent una vegada a Colòmbia.

Econòmicament, IAP assumeix les següents despeses: allotjament, manutenció durant els acompanyaments i un estipendi mensual per a alimentació i despeses personals.