Enfortint el voluntariat d’IAP

El projecte Enfortiment del voluntariat d’IAP cerca reforçar la participació interna, l’ampliació de la base social i voluntària, l’augment de les capacitats de les persones involucrades en l’organització i la difusió dels valors de l’entitat.

 

Àrea geogràfica: Catalunya.

Durada del projecte: Gener 2022 – Desembre 2022.

Subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Cost total del projecte: 6.990,24 €

Subvencionat: 2470,24 €