Voluntariat internacional

A IAP comptem amb un equip permanent de voluntaris i voluntàries a Colòmbia, que realitzen la important labor d’acompanyament internacional. Per a formar part d’aquest equip, és necessari completar amb èxit un procés de formació i selecció, que realitzem periòdicament segons les necessitats de les organitzacions que acompanyem i el context del país.

Si estàs interessat, llegeix amb atenció els següents apartats. Pots mantenir-te informat sobre les nostres convocatòries a la nostra web, bolletí i xarxes socials.

El procés de selecció està obert fins al 14 de febrer de 2021.

[accordion clicktoclose=true][accordion-item title=”Qui pot ser acompanyant internacional?” state=closed]No existeix un perfil o una titulació específica per a aquesta feina; no obstant això, sí que n’hi ha algunes característiques comunes que busquem a tots i totes les acompanyants:

 • Entendre i compartir els principis de l’IAP: noviolència, solidaritat internacional, equitat de gènere i cultura de pau.
 • Un nivell alt de castellà.
 • Compromís amb el projecte. La duració del voluntariat a terreny és de dotze mesos.
 • Maduresa, és imprescindible ser major d’edat i es recomana ser més gran de 23 anys.
 • Un bon estat de salut física i anímica. Es viatja freqüentment, i s’han d’assumir situacions d’alt impacte emocional.
 • Bona predisposició per a conviure i treballar en grup.
 • Capacitat de resoldre conflictes i de treballar sota pressió.
 • Coneixements sobre la realitat política i social colombiana i llatinoamericana.
 • Per la mateixa natura de l’acompanyament, no el poden realitzar persones amb la nacionalitat colombiana.[/accordion-item][/accordion]

[accordion clicktoclose=true][accordion-item title=”Què fa un acompanyant internacional?” state=closed]Els voluntaris i voluntàries a terreny de l’IAP s’han d’encarregar dels tres grans pilars de l’acompanyament: presència física, incidència política i sensibilització. L’equip comparteix allotjament i oficina a la ciutat de Barrancabermeja, departament de Santander, a la zona del Magdalena Medio, des del qual es desplaça a les diferents zones a on acompanyem.

Les funcions que realitza un acompanyant internacional són:

 • Acompanyar a terreny les activitats de les associacions camperoles. Durant els acompanyaments, observar la situació de drets humans i intervenir en cas que sigui necessari, segons els nostres protocols d’actuació.
 • Elaborar informes i anàlisis de context i seguretat.
 • Participar en l’agenda d’incidència, mantenint reunions amb diverses autoritats i altres organitzacions.
 • Difondre i documentar la nostra activitat i la realitat de les zones rurals de Colòmbia, mitjançant articles o reportatges, fotos i vídeos.

A més a més, cada voluntari o voluntària es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a donar suport a l’IAP un cop acabat el voluntariat internacional, socialitzant la seva experiència i col·laborant en activitats de sensibilització i els processos de formació de nous acompanyants.[/accordion-item][/accordion]

[accordion clicktoclose=true][accordion-item title=”Què ofereix IAP als seus acompanyants internacionals?” state=closed]A l’IAP volem cuidar el millor possible els nostres voluntaris i voluntàries, ja que són la base del projecte i del seu bon funcionament. Per això, ens comprometem a oferir seguretat, formació i suport econòmic a totes les persones de l’equip.

 • L’IAP compte amb estrictes protocols de seguretat, una coordinació a terreny que treballa pel bon funcionament de l’equip i la capacitat d’activar un pla d’emergència a escala internacional en cas que sigui necessari.
 • La preparació per a ser acompanyant internacional comença molt abans d’estar a terreny. Tots els voluntaris i voluntàries reben una exhaustiva formació abans del viatge sobre el país, el seu context, la defensa dels drets humans i la feina de l’IAP, que continua de forma permanent una vegada a Colòmbia.
 • Econòmicament, l’IAP assumeix gran part de les despeses del voluntariat: allotjament al país, transports i manutenció durant els acompanyaments i una quota mensual per alimentació i despeses personals. El voluntari o voluntària es fa càrrec dels bitllets d’anada i tornada a Colòmbia, l’assegurança mèdica i el visat. L’IAP ofereix tota l’ajuda necessària per a fer aquests tràmits.[/accordion-item][/accordion]

[accordion clicktoclose=true][accordion-item title=”Com és el procés de formació i selecció?” state=closed]Per a participar, has d’omplir el següent formulari i enviar-lo quan estigui oberta la convocatòria. En cas que la sol·licitud encaixi al projecte, concertarem una entrevista personal amb un membre de l’equip de formació i voluntariat, en la qual valorarem el perfil, les motivacions i el compromís dels i les aspirants.

La formació té dues fases:

Una a distància, d’aproximadament quatre mesos de duració, a través d’una plataforma on-line.

Una presencial, que té lloc durant tres dies a Barcelona.

Les persones que superen ambdues fases amb èxit, passaran a formar part de l’equip a terreny. Les incorporacions es faran de manera escalonada, segons el programa d’entrades i sortides, segons les necessitats de l’IAP i la disponibilitat del voluntari o voluntària.[/accordion-item][/accordion]