Transparència

International Action for Peace, sota la denominació Associació Acció Internacional per la Pau-IAP Catalunya, està registrada com Organització No Governamental per al Desenvolupament davant la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 588, des d’abril de l’any 2014. Com a entitat, està inscrita davant la Generalitat de Catalunya des de setembre de 2011, amb el número 45970. També està inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb el número 2186 a la categoria III: Organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i associacions.

A nivell estatal està inscrita al Registre d’Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), amb número de registre 3004, des del 26 de juliol de 2018. També al Registre Nacional d’Associacions: Secció 1a/Número Nacional: 617371.

Estatuts

Memòrias d’Activitats

IAP acompaña a familias desplazas en refugio humanitario en La Gabarra, Catatumbo

Memòria 2021

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòries Econòmiques

2021

2020

2019

2018

Auditories

IAP acompaña a familias desplazas en refugio humanitario en La Gabarra, Catatumbo

Informe auditoria Acompanyament Internacional i Promoció de la participació a Colòmbia

Informe auditoria Receptes de Pau

Informe evaluació Receptes de Pau

Informe auditoria Pedagogia de Pau i Acompanyament Internacional