Selecció y formació

Cóm ès el procés de formació y selecció

Prèvia a la incorporació a l’equip a terreny, les persones voluntàries passen per un procés de selecció i formació que consta de les següents etapes:

  • Enviament del formulari en línia.
  • Entrevista personal.
  • Formació a distància d’aproximadament cinc mesos de durada a través d’una plataforma en lína.
  • Formació presencial de tres dies de durada a Barcelona. Cada aspirant ha de córrer amb les despeses de desplaçament al lloc de formació, i es demanarà una quota de 50€ que ajuda a cobrir algunes despeses d’allotjament i manutenció.
  • Incorporació a l’equip a Colòmbia, de manera escalona i segons les necessitats del projecte a Colòmbia i la disponibilitat de la persona voluntària.
  • Orientació a l’equip d’IAP Colòmbia, per a facilitar l’adaptació a les dinàmiques de treball i convivència.

Actualment la convocatòria per a noves persones voluntàries està tancada. La pròxima convocatòria s’obrirà el 1 de setembre de 2022.

Si tens dubtes, escriu a la persona responsable de voluntariat a la secció de contacte.