Ruta Interinstitucional de prevenció i protecció amb enfoc de gènere

El projecte. “Ruta Interinstitucional de prevenció i protecció amb enfoc de gènere”, busca contribuir a la implementació de la pau territorial en cinc municipis del Magdalena Medio, gràcies a l’increment de les capacitats comunitàries de prevenció, protecció i autoprotecció col·lectiva de dones camperoles defensores de Drets Humans i excombatents de les FARC-EP. Tot això, a través de la creació concertada entre titulars de dret, de responsabilitat i d’obligació d’una Ruta Col·lectiva Interinstitucional de Protecció amb enfoc diferencial de gènere (RCIG).

Per això, el projecte busca treballar en paral·lel en tres resultats diferents però complementaris, amb l’objectiu d’obtenir inputs per a la concertació final de la RCIG:

  • Enfortiment de capacitats comunitàries de dones defensores, lidereses i excombatents en matèria de prevenció, protecció i seguretat col·lectiva.
  • Creació d’espais de concertació entre autoritats competents locals, dones defensores, lidereses i excombatents, i organitzacions comunitàries i instàncies de reincorporació de les FARC-EP, per la creació de la RCIG.
  • Enfortiment de capacitats d’organitzacions comunitàries per la participació política, protecció col·lectiva i visibilització dels drets de les dones defensores i excombatents.

 

Àrea geogràfica: Colòmbia (nord orient).

Duració del projecte: Gener 2022 – Desembre 2023.

Subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona.

Cost total del projecte: 374.545,00 €

Subvencionat: 301.895,00 €