Reconciliació i implementació de la pau territorial superant els efectes de la Covid-19 al Cauca

El projecte “Reconciliació i implementació de la pau territorial superant els efectes de la Covid-19 al Cauca” contribuirà a promoure la implementació de la pau territorial a través del recolzament d’iniciatives de reactivació econòmica de comunitats i excombatents. Sorgida com a proposta de continuïtat de treball entre la Corporación Ecológica Educativa (ECOSUR), l’Associació Catalana per la Pau (ACP) i l’Associació Acció Internacional per la Pau (IAP), té per objectiu la contribució a la reincorporació socioeconòmica, l’apoderament i la protecció per la superació de la Covid-19. S’implementarà a Caloto i a Santander de Quilichao, ubicats a la regió de Alto Patía, al nord del Cauca, una de les regions prioritzades per l’Acord Final de Pau. Amb una duració de 24 mesos, el projecte s’articula en quatre resultats:

  • Enfortiment de la integració socioeconòmica d’excombatents i comunitats per la superació de la Covid-19, a través de la posada en marxa de la producció, comercialització i implementació d’un protocol de bones pràctiques agropecuàries.
  • Consolidació de capacitats empresarials, formació i assessoria tècnica mitjançant la realització d’un diplomat amb la Universidad del Valle, per a enfortir els coneixements i les capacitats en la gestió de projectes associatius rurals.
  • Promoció del lideratge comunitari de lideresses, productores i dones excombatents, mitjançant un cicle formatiu comunitari i una ruta comunitària interinstitucional amb enfoc de gènere.
  • Promoure l’enfortiment organitzatiu comunitari per fomentar la participació política, la protecció comunitària i la reincorporació, trobades interinstitucionals regionals, gires d’incidència política i una estratègia de comunicació.

 

Àrea geogràfica: Cauca – Colòmbia.

Duració del projecte: Febrer 2021 – Febrer 2023.

Subvencionat per la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Cost total del projecte: 367.112 €

Subvencionat: 290.542 €