Reconciliació i pau territorial superant els efectes de la Covid-19 al Catatumbo

El projecte “Reconciliació i pau territorial superant els efectes de la Covid-19 al Catatumbo”, es realitza en el marc de l’Acord Final de Pau firmat al novembre del 2016 per l’estat colombià i les FARC-EP. Promou les iniciatives productives com a part de la reincorporació socioeconòmica i la reconciliació comunitària al país amb les comunitats afectades pel conflicte armat i les institucions.

Aquest projecte pretén impactar al municipi de Tibú, a la regió del Catatumbo, departament de Norte de Santander. Beneficia a 80 famílies de l’Espai Territorial de Capacitació i Reincorporació a Caño Indio, a través d’un projecte productiu basat en la producció de formatge camperol a partir de l’explotació agroecològica sostenible de ramaderia bufalina.

En segon lloc, el projecte reforçarà la cooperativa de l’ETCR COMPROCAT i a la Asociación Campesina del Catatumbo, (ASCAMCAT), organitzacions amb un pes polític rellevant a la regió.  El projecte enfortirà la seva capacitat de participació, incidència política i en matèria de prevenció i protecció comunitària dels Drets Humans. En tercer lloc, i a través de la recerca d’espais de concertació i treball conjunt amb l’Alcaldia de Tibú, es milloraran les capacitats institucionals en matèria de reconciliació i protecció dels Drets Humans de manera permanent i sostinguda amb les organitzacions i comunitats camperoles del territori, les quals nodriran d’elements a l’alcaldia perquè aquesta generi els estímuls institucionals necessaris per la seva permanència i participació al municipi.

El projecte pretén contribuir a l’enfortiment de les capacitats comunitàries i municipals en els processos de reincorporació a la vida civil d’excombatents, la protecció dels Drets Humans i la reconciliació a la vereda de Caño Indio (Tibú) a través de tres resultats complementaris:

  • Contribuir a la reincorporació econòmica d’excombatents a través d’una emprenedoria productiva de productes làctics de búfal.
  • Reforçar les capacitats organitzatives d’excombatents i comunitats camperoles per la promoció del seu dret a la participació política i comunitària.
  • Reforçar les capacitats de l’alcaldia de Tibú en reconciliació comunitària, promoció dels Drets Humans, equitat de gènere i construcció de pau a través del treball concertat amb organitzacions comunitàries i comunitats d’excombatents.

Àrea geogràfica: Colòmbia (Tibú, Catatumbo).

Duració del projecte: Desembre 2021 – Novembre 2023.

Subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona.

Cost total del projecte: 221.700 €

Subvencionat: 160.000 €