Reconciliació i justícia social a l’ETCR Silver Vidal Mora

El projecte “Reconciliació i justícia social a l’ETCR Silver Vidal Mora” al Chocó, es realitza en el marc dels Acords de Pau firmats al novembre de 2016 pel govern colombià i les FARC-EP. Promou les iniciatives productives com a part de la reincorporació socioeconòmica i la reconciliació al país amb les comunitats afectades pel conflicte armat, com a camí cap a la construcció d’una pau estable i duradora als territoris.

Busca impactar al municipi del Carmen del Darién, departament de Chocó, i pretén beneficiar a 60 famílies. És una iniciativa sorgida del procés de reincorporació socioeconòmica de les persones exguerrilleres i com a part de la reconstrucció del teixit social i la reconciliació al departament.

Té com a objectiu la generació d’ingressos, mitjançat activitats productives que aporten en la reconstrucció i l’enfortiment del teixit social del territori, com la producció d’olis essencials.

A més, pretén assolir una operació conjunta en escenaris d’associacionisme solidari a través dels següents eixos fonamentals:

  • Maneig i ús de l’entorn productiu amb acompanyament de la població en procés de reincorporació i comunitat limítrofa.
  • Generació d’un espai de reconciliació a través de la Consolidació de l’aposta des d’una visió col·lectiva i cooperativa manifestada a l’operació de l’activitat.
  • Enfortiment de les activitats productives al territori.

Àrea geogràfica: Colòmbia (Chocó)

Duració del projecte: Agost 2019 – Juliol 2021.

Subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona.

Cost total del projecte: 210.700 €

Subvencionat: 160.000 €