Receptes de pau

Amb aquest projecte es vol abordar la visió parcial i tendenciosa sobre la realitat sociopolítica de Colòmbia que es projecta sobre una part de la població de Barcelona. Els estereotips i prejudicis, basats normalment en el desconeixement, contribueixen a generar espais segregats de relació entre persones catalanes i colombianes, i a articular els espais de participació civil i política a partir de l’origen cultural. Sota el nom Receptes de Pau, s’agrupen diferents fórmules d’intercanvi de coneixements i experiències; s’inclouen tant receptes culinàries de les diferents tradicions culturals com receptes de pau i transformació social personals i col·lectives.

Com eixos fonamentals del projecte, trobem els següents:

  • Promoció dels drets humans i la cultura de pau a Colòmbia i Catalunya com a fonament d’una societat justa, inclusiva i sense discriminacions.
  • Superació d’estereotips i prejudicis entre persones catalanes i colombianes. Superar actituds i patrons racistes que impedeixen la construcció d’una societat oberta, respectuosa i intercultural.
  • Participació ciutadana i espais de diàleg entre sectors socials diversos. Col·laboració entre associacions de barri, de veïns i veïnes, de persones colombianes, organitzacions de dones, ONGs i universitats.
  • Superació de la distància entre iniciatives d’associacionisme i institucions.
  • Perspectiva de gènere complementària a l’enfocament de drets humans. Atenció a la discapacitat i l’impacte mediambiental.

 

Durant els dos anys previstos, des del projecte s’han realitzat nombroses accions treballant en xarxa amb diferents organitzacions i plataformes. Algunes de les més destacades han estat els tallers de cuina i interculturalitat, exposicions de fotografia, “berenars de pau” (espais de diàleg i coneixement mutu), la realització de seminaris a diferents universitats, trobades amb institucions locals i la producció i distribució de materials de difusió relacionats amb els tallers. Finalment, es realitzarà una compilació de tot el procés per a editar un llibre titulat “Receptes de Pau”.