Prevenció, protecció i seguretat per a persones defensores de Drets Humans a Colòmbia II

Aquest programa constitueix la segona fase del Programa de Prevenció, Protecció i Seguretat per a Defensors/es de Drets Humans a Colòmbia (que es va dur a terme entre el gener del 2018 i desembre del 2019). D’una duració de 24 mesos, aquesta segona fase ens permet aprofundir en la feina i assoliments de la primera fase, així com esmenar possibles problemes que s’hagin identificat en els diferents processos d’avaluació amb les contraparts i les comunitats.

El programa s’entén en el marc de la implementació de l’Acord Final de Pau, firmat entre el govern de Colòmbia i l’antiga guerrilla de les FARC-EP al novembre del 2016. En aquesta nova situació de post-acord, la situació de violència i les amenaces contra líders i lideresses socials i defensors i defensores de Drets Humans, no només no s’ha vist reduïda sinó que ha augmentat fins a aconseguir xifres veritablement escandaloses. Les activitats del programa es realitzaran en territoris prioritzats als Acords per la seva especial vulnerabilitat i la seva afectació per la violència de diferents actors armats: zona nord oriental, sud de Bolívar, Bajo Cauca i Catatumbo. Les organitzacions camperoles amb les que treballem en el marc del programa son l’Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) i l’Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT).

Treballant de manera complementària en les àrees d’Acció Humanitària, Cooperació al Desenvolupament i Educació per al Desenvolupament, aquesta nova fase busca aprofundir en els assoliments de la primera fase del programa, proposant-se la obtenció dels següents quatre resultats:

  • Garantir, a través de l’acompanyament internacional, l’espai de seguretat de líders i lidereses i defensors/es camperols/es perquè puguin seguir desenvolupant el seu treball de promoció i defensa dels Drets Humans al món rural. A l’actual fase d’implementació de l’Acord Final de pau la seva situació de risc s’ha incrementat, particularment per aquells que habiten i actuen a les zones rurals. Juntament amb les activitats de selecció i formació d’acompanyants, assistència a les voluntàries, viatges d’acompanyament i valoració, en aquesta nova fase el nostre equip a terreny treballa en la creació d’una Matriu de Sistematització Regional per estudiar i comprendre les dinàmiques locals vinculades a la seguretat de les persones defensores i les seves organitzacions.
  • Aprofundir en la promoció d’accions d’implementació de rutes de prevenció, protecció i seguretat contemplades a l’Acord Final de Pau concertades entre les autoritats competents, les organitzacions socials i instàncies de reincorporació de les FARC-EP. En aquesta línia, amb l’experiència i el treball de la primera fase, s’implementaran quatre pilots municipals de ruta, que seran presentats a les institucions competents. En paral·lel, es realitzaran informes de risc, es donarà acompanyament jurídic a, almenys, 10 casos d’amenaces contra defensors/es, líders i lidereses socials i comunitats, i es reforçaran mecanismes comunitaris extraordinaris de protecció per integrar-los a la ruta.
  • Incrementar, qualificar i sostenir el dret a la participació política de defensors/es, líders i lideresses a través de la consolidació de les seves estratègies de prevenció, protecció i seguretat. Les comunitats i els territoris compten amb una sèrie de capacitats en matèria de prevenció, protecció i seguretat, desenvolupades en el marc del conflicte armat a través de l’impuls de diferents mecanismes, estratègies i experiències per a la seva autoprotecció que han provat la seva efectivitat al territori durant aquests anys, especialment, en els dos anys d’execució de la primera fase del Programa, constituint-se un veritables institucions comunitàries que en articulació amb la institucionalitat de l’Estat poder aportar a l’hora d’afrontar els riscs actuals. Juntament a diverses activitats comunitàries, es desenvoluparà un protocol de Protecció amb Enfoc de Gènere.
  • Implicar en la protecció de líders, lideresses i persones defensores a les autoritats públiques, la ciutadania, les universitats i els mitjans de comunicació de Catalunya, Colòmbia i Europa a través d’accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència política.

 

Àrea geogràfica: Colòmbia.

Duració del projecte: Gener 2020 – Desembre 2021.

Subvencionat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Cost total del projecte: 717.498,00 €

Subvencionat: 569.443,00 €

logo ACCD