Prevenció, protecció i seguretat per a defensors/es de drets humans a Colòmbia
Autor : 

Aquest programa té una durada de 24 mesos i es duu a terme en el marc de la implementació de l’Acord Final de Paz, signat entre el Govern de Colòmbia i l’antiga guerrilla de les FARC-EP al desembre de 2016. En aquesta nova situació de postacuerdo, la situació de violència i les amenaces contra líders i lideresas socials i defensors i defensores de drets humans no només no s’ha vist reduïda si no que ha augmentat fins a aconseguir xifres veritablement escandaloses (més de 170 assassinats des de la signatura fins a febrer de 2018, segons l’organització Marxa Patriòtica). Les activitats del programa es realitzaran en tres territoris prioritzats en els Acords per la seva especial vulnerabilitat i la seva afectació per la violència de diferents actors armats; zona nord-oriental, Sud de Bolívar; Bajo Cauca i Nord-est Antioqueño; i Catatumbo.

Treballant de manera complementària a les àrees d’Acció Humanitària, Cooperació al Desenvolupament i Educació per al Desenvolupament, es proposa aconseguir 4 resultats:

  • Garantir, a través de l’acompanyament internacional, l’espai de seguretat de defensors/as camperols/as perquè puguin seguir desenvolupant el seu treball de promoció i defensa dels drets humans. En l’actual fase d’implementació de l’Acord Final de Paz la seva situació de risc s’ha incrementat, particularment per a aquells que habiten i actuen a les zones rurals.
  • Promoure accions d’implementació de rutes de prevenció, protecció i seguretat contemplades en l’Acord Final de Pau concertades entre les autoritats competents, les organitzacions socials i instàncies de reincorporació de les FARC.
  • Defensors i defensores incrementen, qualifiquen i sostenen el seu dret a la participació política a través de la consolidació de les seves estratègies de prevenció, protecció i seguretat. Les comunitats i els territoris compten amb una sèrie de capacitats en matèria de prevenció, protecció i seguretat, desenvolupades en el marc del conflicte armat a través de l’impuls de diferents mecanismes, estratègies i experiències per a la seva autoprotecció que han provat la seva efectivitat en territori, constituint-se en veritables institucions comunitàries que en articulació amb la institucionalitat de l’Estat poden aportar a l’hora d’enfrontar els riscos actuals.
  • Implicar en la protecció de líders i lideresas i defensors i defensores a les autoritats públiques, la ciutadania, les universitats, i els mitjans de comunicació de Catalunya, Colòmbia i Europa a través d’accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència política.