Prevenció, protecció i seguretat per a defensors/es de drets humans a Colòmbia (Fase 2)

Aquest programa constitueix la segona fase del Programa de Prevenció, Protecció i Seguretat per a Defensors/as de Drets Humans a Colòmbia (que es va dur a terme entre gener de 2018 i desembre de 2019). D’una durada de vint-i-quatre mesos, aquesta segona fase ens permet aprofundir en el treball i els assoliments de la primera fase, així com esmenar possibles problemes que s’hagin identificat en els diferents processos d’avaluació amb les contraparts i les comunitats. El programa s’entén en el marc de la implementació de l’Acord Final de Pau, signat entre el Govern de Colòmbia i l’antiga guerrilla de les FARC-EP el desembre de 2016. En aquesta nova situació de postacord, la situació de violència i les amenaces contra líders i lideresses socials i defensors i defensores de drets humans no sols no s’ha vist reduïda sinó que ha augmentat fins a aconseguir xifres veritablement escandaloses. Les activitats del programa es realitzaran en territoris prioritzats en els Acords per la seva especial vulnerabilitat i la seva afectació per la violència de diferents actors armats; zona nord-oriental, Sud de Bolívar; Baix Cauca i Catatumbo. Les organitzacions pageses amb les quals treballem en el marc del programa són Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) i Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT).

Treballant de manera complementària en les àrees d’Acció Humanitària, Cooperació al Desenvolupament i Educació per al Desenvolupament, aquesta nova fase busca aprofundir en els assoliments de la primera fase del programa, proposant-se l’obtenció dels següents 4 resultats:

  • Garantir, a través de l’acompanyament internacional, l’espai de seguretat de líders/as i defensors/as, camperols/es perquè puguin continuar desenvolupant el seu treball de promoció i defensa dels drets humans en el món rural. En l’actual fase d’implementació de l’Acord Final de Pau la seva situació de risc s’ha incrementat, particularment per a aquells que habiten i actuen en les zones rurals. Al costat de les activitats de selecció i formació d’acompanyants, assistència a les voluntàries, viatges d’acompanyament i valoració, en aquesta nova fase el nostre equip en terreny treballa en la creació d’una Matriu de Sistematització Regional per a estudiar i comprendre les dinàmiques locals vinculades a la seguretat de les persones defensores i les seves organitzacions.
  • Aprofundir en la promoció d’accions d’implementació de rutes de prevenció, protecció i seguretat contemplades en l’Acord Final de Pau concertades entre les autoritats competents, les organitzacions socials i instàncies de reincorporació de les FARC-EP. En aquesta línia, amb l’experiència i el treball de la primera fase, s’implementessin 4 pilots municipals de ruta, que seran presentats a les institucions competents. En paral·lel, es realitzaran informes de risc, es donarà acompanyament jurídic a, almenys, 10 casos d’amenaces contra defensors/as, líders/as socials i comunitats, i es reforçaran mecanismes comunitaris extraordinaris de protecció per a integrar-los en la ruta.
  • Incrementar, qualificar i sostenir el dret a la participació política de defensors/as i líders/as a través de la consolidació de les seves estratègies de prevenció, protecció i seguretat. Les comunitats i els territoris compten amb una sèrie de capacitats en matèria de prevenció, protecció i seguretat, desenvolupades en el marc del conflicte armat a través de l’impuls de diferents mecanismes, estratègies i experiències per a la seva autoprotecció que han provat la seva efectivitat en territori al llarg dels anys i, especialment, en els dos anys d’execució de la primera fase del Programa, constituint-se en veritables institucions comunitàries que en articulació amb la institucionalitat de l’Estat poden aportar a l’hora d’enfrontar els riscos actuals. Al costat de diverses activitats comunitàries, es desenvoluparà un protocol de Protecció amb Enfocament de Gènere.
  • Implicar en la protecció de líders i lideresses, i defensors i defensores a les autoritats públiques, la ciutadania, les universitats, i els mitjans de comunicació de Catalunya, Colòmbia i Europa a través d’accions d’educació, sensibilització, recerca i incidència política.