Prevenció i protecció de Defensores de Drets Humans a Colòmbia

El projecte “Prevenció i protecció de Defensores de Drets Humans a Colòmbia” es basa en contribuir a la promoció de l’exercici dels Drets Humans i a la implementació de l’Acord de Pau a Colòmbia. Segueix la línia del projecte “Garanties per la Pau: Acompanyament internacional i defensa dels Drets Humans a Colòmbia”. L’objectiu del projecte està enfocat a enfortir l’Acompanyament Internacional durant la fase actual d’implementació de l’Acord de Pau a Colòmbia. L’objectiu és el d’incrementar la prevenció, protecció i seguretat dels líders i lideresses i de les persones defensores de Drets Humans a través dels següents resultats:

  • La selecció i formació de persones voluntàries per realitzar tasques d’Acompanyament Internacional a Colòmbia.
  • La consolidació de l’Acompanyament Internacional a organitzacions defensores de Drets Humans implicades en la construcció de la pau territorial.
  • Enfortiment de les sinergies entre organitzacions socials, autoritats, institucions locals i mitjans de comunicació, nacionals i internacionals per promoure la sensibilització i la incidència política.

 

Àrea geogràfica: Colòmbia.

Duració del projecte: Desembre 2021 – Desembre 2022.

Subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona.

Cost total del projecte: 79.950 €

Subvencionat: 60.000 €