Presentem el nostre pla estratègic 2023-2026

Des d’International Action for Peace presentem el nostre pla estratègic per als anys 2023 al 2026, fruit del treball col·lectiu de les persones que conformem l’organització. Reflecteix els reptes de futur que volem abordar a partir de l’impuls dels nostres 13 anys d’història i aprenentatges juntament amb nombroses organitzacions i moviments socials.

Vam començar la nostra feina enfocant les energies cap a l’acompanyament internacional a Colòmbia. A petició de les organitzacions camperoles que patien les conseqüències directes del conflicte social i armat, vam posar en marxa un mecanisme de protecció internacional basat en la solidaritat internacional i la mobilització ciutadana. Des de llavors, al voltant de 80 persones, la majoria joves, han apostat per dedicar de manera voluntària un any o més a la construcció de pau, intercanviant aprenentatges i experiències de lluita, resistències col·lectives i de construcció de models alternatius basats en la justícia i els drets universals.

Vivim en un món interconnectat, on les tendències autoritàries redueixen els espais democràtics i atempten contra els drets en un nombre cada cop més gran de països, s’aguditzen les discriminacions de gènere a nivell global, la crisi ecològica i les problemàtiques derivades del fenomen migratori ens afecten en totes les esferes de la vida, si bé de manera diferent i accentuant les desigualtats globals.

En el futur immediat, la fragmentació geopolítica intensifica el risc de conflictes i guerres asimètriques, on les noves tecnologies despleguen un potencial destructiu cada vegada més gran. La tecnologia aguditza les desigualtats, i els riscos derivats de la seguretat informàtica seran una preocupació constant. Els països més rics podran brindar solucions parcials a un seguit de crisis emergents, com ara noves amenaces per a la salut, la seguretat alimentària o la mitigació climàtica. En canvi, per als més pobres augmentaran les divergències i les desigualtats.

Vivim en una societat que es troba davant de grans desafiaments per enfrontar les múltiples crisis globals. La nostra aposta s’emmarca en la confluència i complementarietat d’esforços socials i polítics per revertir les desigualtats i trobar respostes solidàries basades en la dignitat i la seguretat humana. La nostra contribució a aquesta tasca s’adreça a ampliar la protecció internacional de les organitzacions i les persones defensores dels drets humans que estan a primera línia en la defensa dels drets globals.

L’estratègia que plantegem per als propers 4 anys s’articula al voltant de quatre reptes:

  • Ampliar els espais de protecció a PDDH i organitzacions socials en risc
  • Contribuir a la cooperació transformadora i inclusiva
  • Contribuir a formar ciutadania crítica i compromesa
  • Enfortir l’equip de persones i l’organització

Llegeix tot el pla estratègic aquí.