Política de Gènere participativa d’IAP

Lugar: Colombia y Europa
Fecha ejecución: abril 2019 - desembre 2019
Financiador: Ajuntament de Barcelona
Presupuesto total proyecto: 24.250,00
Financiación otorgada: 24.250,00

Volem una política de gènere de l’Associació Acció Internacional per la Pau que sorgeixi d’un procés participatiu que compti amb la implicació de totes les persones vinculades a l’organització: voluntàries (locals i internacionals), equip tècnic i junta directiva.

I volemque vagi més enllà de l’establiment d’unes línies generals d’acció; volem que parteixi de la realitat de les relacions internes de l’entitat, del contingut i els resultats dels projectes que ha desenvolupat fins ara i que, a més, estableixi un protocol d’acció contra les violències que es puguin produir en les activitats que duu a terme.

Per tant, volem analitzar, capacitar-nos, sistematitzar i, sobretot, fer-ho de manera col·lectiva i consensuada. Creiem que, només d’aquesta manera, el document resultant serà fruit d’una reflexió interna i una revisió seriosa de les pràctiques discriminatòries que es produeixen en el nostre entorn o que, també, reproduïm, sovint, de manera inconscient.

Financiado por:

Compartir: