Pla de seguretat participatiu d’IAP

Des de l’Associació Acció Internacional per la Pau creiem pertinent l’abordatge de la seguretat en l’entitat, tant en l’Estat Espanyol, com a Colòmbia. Que sorgeixi de la participació i la implicació de totes les persones vinculades a l’organització: voluntàries (locals i internacionals), equip tècnic i junta directiva.

Volem que aquest procés vagi més enllà de l’establiment d’unes línies generals d’acció: identificar els elements que influeixen en les condicions de seguretat i proporcionar eines en l’àmbit personal per a gestionar-les, avançant cap a una objectivació dels riscos i la transversalitat de la seguretat.

Per tant, volem analitzar, capacitar-nos i sistematitzar. Però, sobretot, volem fer-ho de manera col·lectiva i consensuada. Creiem que, només d’aquesta manera, el document resultant serà fruit d’una reflexió interna i una revisió seriosa de les pràctiques que es produeixen en el nostre entorn i que ens posen en risc, ja no sols físic, sinó psíquic i virtual.