La Pau mou el món

El projecte “La Pau mou el món” es proposa de manera paral·lela i complementària a la nostra feina d’Acompanyament Internacional a Colòmbia. L’objectiu principal és incrementar la mobilització i el recolzament de la societat catalana a la superació i transformació del conflicte polític, social i armat colombià, en un període especialment transcendent per l’avanç dels diàlegs de pau a l’Habana.

Hi ha diversos eixos transversals a totes les accions que es desenvolupen al projecte: la promoció de l’exercici dels Drets Humans, la construcció de cultura de pau i la perspectiva de gènere.

Els resultats previstos i assolits al projecte són quatre:

  • Augmentar el nombre de voluntaris i voluntàries catalanes que participen a les tasques d’observació i acompanyament sobre el terreny. Incrementar, alhora, mitjançant accions formatives, les seves capacitats de protecció política.
  • Desenvolupar i consolidar un mecanisme de monitoratge i seguiment de les violacions de Drets Humans al conflicte colombià. Aquesta feina d’investigació, classificació i difusió s’ha realitzat amb els inputs de les organitzacions a terreny i les aportacions d’estudiants catalans.
  • Dissenyar i implementar un espai de coneixement del marc internacional de Drets Humans a l’àmbit universitari. Per això, amb la col·laboració a la Universitat de Barcelona, s’ha celebrat per quart any consecutiu un seminari a la Facultat de Dret sobre el dret a la terra i al territori a Colòmbia.
  • Consolidació del treball d’incidència política i difusió de la realitat rural colombiana, el que ha permès generar una major consciència, tant a la classe política, com a la societat civil. D’aquesta manera, ha augmentat la capacitat de pressió internacional per prevenir violacions als Drets Humans. Per això, s’ha treballat en l’enfortiment de les relacions amb les institucions catalanes i europees, s’han realitzat actes públics i gires de persones defensores amb molt. Bona acollida per part de la ciutadania.

Àrea geogràfica: Barcelona (Catalunya).

Duració del projecte: Juny 2013 – Desembre 2014.

Subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona.

Cost total del projecte: 68.127 €

Subvencionat: 38.000 €