Participació de les víctimes de desaparició forçada a Nariño

El projecte contribuirà a la construcció de pau a Colòmbia i a promoure la participació de les víctimes de desaparició forçada i execucions extrajudicials de Nariño en el Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició (SIVJRNR) creat a partir de l’Acord de Pau entre el Govern i les Farc. Sorgeix com a proposta de continuïtat del treball que el Col·lectiu Sociojurídico Orlando Fals Borda, l’Associació Catalana per la Pau i IAP Catalunya realitzen conjuntament amb les víctimes de desaparició forçada en els Plans Orientals de Colòmbia des de l’any 2009. Tindrà una durada de 24 mesos i s’implementarà en 3 municipis de treball conjunt: Pasto, Ipiales i Tumaco. També tindrà accions d’incidència i comunicació dirigides a autoritats a Bogotà i Europa. Es planteja promoure la participació de les víctimes de desaparició forçada i execucions extrajudicials en la Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP), en la Comissió de la Veritat (CEV) i en la Unitat de recerca de persones donades per desaparegudes (UBVD) a través de 3 resultats complementaris:

1. 180 víctimes de desaparició forçada s’apoderen per exigir els seus drets davant la JEP, CEV i la UBPD. La consecució d’aquest resultat es planteja a partir de 3 activitats: un cicle formatiu amb víctimes de DF, l’atenció psicosocial, jurídica i forense, un diagnostico sobre les afectacions a dones afrodescendientes víctimes de DF i l’elaboració de plans personals de recerca.

2. Les institucions locals participen en l’elaboració d’un Pla regional de recerca i en els pilots realitzats en els cementiris regionals. Aquest resultat s’aconsegueix a través d’unes Jornades d’enfortiment de les Taula regional per a l’elaboració del Pla de recerca regional, el Seguiment a les intervencions pilots en els cementiris de Pasto, Ipiales i Tumaco, l’elaboració d’un pla de recerca regional.

3. Els titulars de responsabilitats i d’obligacions actuen per a l’efectivitat dels drets de les víctimes de desaparició forçada i la implementació de l’Acord de pau. Aquest resultat s’aconsegueix a través de l’acompañamietno internacional per protegir i donar visibilitat a les víctimes de DF, la implementació d’una estratègia d’incidència política i de comunicació nacional i internacional, inclòs un acte de memòria per la dignitat de les víctimes i l’elaboració de
material didàctic.