Prevenció, Protecció i Seguretat a Defensors i Defensores de DDHH
Autor :  International Action For Peace

El Programa de Prevenció, Protecció i Seguretat de Defensors i Defensores de Drets Humans del Nororient Colombià conformat per ACVC, ASCAMCAT, AHERAMIGUA, CAHUCOPANA, IAP i CESPAZ, va donar inici al seu segon any de relacionamiento i incidència política en l’àmbit institucional governamental i estatal amb entitats colombianes i internacionals, en l’agenda de les quals es va marcar l’èmfasi en les mesures per a la protecció col·lectiva i comunitària, mitjançant mecanismes de protecció i autoprotecció, tant a organitzacions socials com a les comunitats; així com en les rutes i protocols que s’aconsegueixin concertar amb les institucions de l’estat colombià en aquesta matèria.

Val la pena recordar que l’any 2018, el Programa va avançar de manera significativa en la interlocució amb algunes institucions que a Colòmbia tenen competència en matèria de protecció de líders, lideressas socials i defensors i defensores de drets humans, i es va promoure el compliment dels punts dos i tres de l’Acord Final de Paz en el si del qual està incorporat aquest component com a garantia per a aconseguir una pau estable i duradora. Es destaca en aquest aspecte, relacions directes amb la Unitat Nacional de Protecció (UNP), la Defensoria del Poble i la Conselleria Presidencial per els Drets Humans, entre altres, tant en reunions bilaterals com en Trobades Interinstitucionals, mitjançant la metodologia del “Diàleg Útil” que té com a manteniment la construcció de noves capacitats per a resoldre problemes i on participa un univers divers d’actors que tenen a veure amb el problema i, per tant, han de formar part de la discussió i solució.

D’igual manera, en matèria de mecanismes i mesures de protecció col·lectiva, l’organització social CAHUCOPANA, l’acció de la qual per la defensa dels Drets Humans es desenvolupa en el Nordest Antioqueño (Segòvia i Remedios), va obrir el camí per a la resta d’organitzacions socials de la regió del nororiente colombià en el sentit que va fer els primers passos i va iniciar, des de l’any 2018, un procés d’impuls i implementació davant la UNP sobre formes de protecció col·lectives que involucra a tota l’organització, superant la visió dels esquemes de seguretat individual, com tradicionalment s’ha pensat la protecció als defensors i les defensores de drets humans.

El Programa va reprendre l’experiència oberta per CAHUCOPANA, que mitjançant reunions bilaterals, va obtenir com a assoliment important que la UNP incorporés a tres organitzacions socials més en l’anàlisi i implementació de mesures col·lectives de protecció com són: AHERAMIGUA a la regió del Bajo Cauca i Sur de Bolivar, ACVC en Magdalena Medio i ASCAMCAT a la regió del Catatumbo. Aquest acord va comportar la concertació d’una agenda per a la realització de tallers regionals amb cadascuna de les organitzacions i comunitats que demanden protecció per part de l’Estat, com a manera de garantir la seva permanència en el territori i la defensa dels seus drets fonamentals.

Els antecedents assenyalats van ser passos significatius per al Programa en el seu component d’incidència política, raó per la qual l’any 2019 es continuarà amb el treball iniciat. Per a això, durant els dies 23, 24 i 25 de gener a la ciutat de Bogotà es va dur a terme una gira institucional en la visita de la qual es conversió amb la UNP, el Ministeri de l’Interior, la Conselleria Presidencial de Drets Humans i els organismes internacionals, com la Segona Missió i l’Oficina per als drets humans de les Nacions Unides. El resultat va ser igualment positiu, perquè va permetre presentar el Programa i els seus objectius específics sobre mesures col·lectives de protecció a organitzacions socials i comunitats en risc en el nororiente colombià, i va impulsar el reconeixement de la institucionalitat comunitària que incorpora múltiples mecanismes comunitaris de protecció i autoprotecció; eines que, històricament, les comunitats en risc han implementat per a preservar la seva vida i permanència en el territori, en diferents moments en què els que el conflicte armat ha impactat greument en termes humanitaris, i quan s’han comès greus violacions dels drets humans, tant per grups armats il·legals, com per organismes de seguretat de l’Estat.

Amb la UNP es va aconseguir ratificar el compromís de desenvolupar amb les organitzacions socials del nororiente colombià (ACVC, AHERAMIGUA I ASCAMCAT) i les comunitats, els tallers territorials per a construir les rutes i mecanismes de protecció col·lectiva que involucren anàlisi de risc i mesures de protecció. Asímismo, la Conselleria Presidencial de Drets Humans i el Ministeri de l’interior van mostrar el seu interès per conèixer les mesures de protecció col·lectiva en marxa, així com el seu seguiment permanent als esdeveniments en el territori que signifiquin riscos imminents contra líders, lideressas socials i defensors, defensores de drets humans.

Específicament, l’Oficina de Drets Humans del Ministeri de l’Interior va informar que l’actual Govern té com a meta l’elaboració d’una nova política de Prevenció i Protecció l’any 2019 (mentrestant, continuen vigents les normes existents formulades en aquesta matèria en anys anteriors). De la mateixa manera, es va oferir incorporar al Programa processos d’assistència tècnica per al tema de les mesures de protecció col·lectiva i va manifestar el seu suport perquè les organitzacions socials del nororiente colombià, articulades al programa, anessin beneficiàries del decret 660 de 2017, per a això és pertinent que s’elevi la sol·licitud per mig escrit. Així mateix, va manifestar que és part de la seva competència brindar assessoria tècnica a les alcldies i governacions del territori que estiguin interessades a desenvolupar els seus plans municipals i departamentals en matèria de prevenció i protecció a líders, lideressas socials i defensors, defensores de drets humans, sempre que li ho sol·licitin.

Però el resultat més important d’aquesta primera gira d’incidència política i relacionamiento institucional va ser la concreció de la Segona Trobada Interinstitucional en el Magdalena Medio el dia d’avui, 11 de febrer, amb la participació de les institucions anteriorment assenyalades i les organitzacions socials que fan part del Programa: ACVC, CAHUCOPANA, AHERAMIGUA, ASCAMCAT, CESPAZ i IAP, aquesta úlitma encarregada de l’acompanyament internacional i de la incidència política a nivell nacional i internacional. D’igual manera, s’ha convidat a la trobada a alcaldies del Sur de Bolívar i Yondó, Exèrcit Nacional, Policia Nacional, Defensoria del Poble amb el Sistema de Alertas Tempranas SAT, Procuradoría Regional de Santander i Provincial del Magdalena Medio, organismes internacionals com a Nacions Unides, Comitè Internacional de la Creu Roja, L’organització dels estats Americans OEA-MAPP, organismes d’acompanyament internacional com PBI, ECAP, i organitzacions socials defensores de drets humans del Magdalena Medio, com CREDHOS, ASORVIMM i PDPMM, entre altres.

En aquesta segona trobada interinstitucional es farà una exposició sobre les dinàmiques socials, polítiques i econòmiques del conflicte armat de les subregions que conformen el nororiente colombià, fent èmfasi en l’anàlisi, en com s’han configurat els focus de tensió i en les conflictivitats considerades com a riscos i amenaces per a la labor dels líders i lideressas socials, els i les defensores dels drets humans, les organitzacions socials, i les comunitats que resisteixen i romanen en el territori; identificant els casos de líders i lideressas socials assassinades, amenaçades, i desplaçades durant l’any 2018 i principis de 2019.

El nucli de la Trobada interinstitucional seran els compromisos que assumeixin les institucions estatals en quatre aspectes centrals:

1. La implementació de mecanismes i mesures de protecció col·lectiva.

2. La implementació, conjuntament, amb les organitzacions socials d’un mecanisme de protecció i autoprotecció comunitària, siguin aquestes comissions de verificació, comitès de drets humans, campaments de refugis humanitaris, guàrdies pageses o accions humanitàries, entre altres.

3. La identificació de municipis pilots en cadascun dels territoris on s’implementin aquests mecanismes de protecció i autoprotecció col·lectiva i comunitària.

4. El compromís de construir, en endavant i conjuntament mitjançant diàlegs útils, les rutes i els protocols interinstitucionals que incorporin la institucionalitat que les comunitats han construït en matèria de protecció i autoprotecció en les rutes establertes en les normes i decrets de les entitats de l’Estat.

En conclusió, l’any 2019 és i serà aquell que permeti, a les comunitats dels territoris del nororiente colombià, gaudir d’un procés acurat i concertat de protecció ajustat a les seves realitats territorials, reconeixent la seva memòria col·lectiva i històrica en matèria de protecció. Però, sobretot, que sigui oportuna i permeti prevenir, mitigar i contenir els riscos i amenaces que sorgeixen en un territori on, posterior a la signatura de l’Acord Final de Paz, l’Estat encara és feble o inexistent per a garantir la permanència de la seva població i el respecte dels seus drets humans.

El Programa compta amb el suport i el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Publicat en: https://reservacampesinariocimitarra.org/programa-de-prevencion-proteccion-y-seguridad-a-defensores-y-defensoras-de-ddhh-en-el-nororiente-colombiano/