La pau mou el món
Autor : 

Aquest projecte es proposa de manera paral·lela i complementària a la nostra tasca d’acompanyament internacional a Colòmbia. El seu principal objectiu és l’increment de la mobilització i el suport de la societat catalana a la superació i transformació del conflicte polític, social i armat colombià, en un període especialment transcendent per l’evolució dels diàlegs de pau a l’Havana. Hi ha diversos eixos transversals a totes les accions que es desenvolupen al projecte; la promoció de l’exercici dels drets humans, la construcció de cultura de pau i la perspectiva de gènere.

Els resultats previstos i aconseguits al projecte són quatre:

  • Augmentar el nombre de voluntaris i voluntàries catalanes que participen en les tasques d’observació i acompanyament sobre el terreny. Incrementar, al mateix temps, les seves capacitats de protecció política mitjançant accions formatives.
  • Desenvolupar i consolidar un mecanisme de monitoratge i seguiment de les violacions de drets humans al conflicte colombià. Aquesta feina d’investigació, classificació i difusió s’ha realitzat amb els materials de les organitzacions a terreny i les aportacions d’estudiants catalans.
  • Dissenyar i implementar un espai de coneixement del marc internacional de drets humans a l’àmbit universitari. Per a això, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, s’ha celebrat per quart any consecutiu un Seminari a la Facultat de Dret, especialitzat en aquesta ocasió en els drets a la terra i el territori a Colòmbia.
  • Consolidar el treball d’incidència política i difusió de la realitat rural colombiana, el que ha permès generar una consciència més gran tant en la classe política com en la societat civil. D’aquesta manera, ha augmentat la capacitat de pressió internacional per tal de prevenir violacions de drets humans. Per aquesta raó s’ha treballat en l’enfortiment de les relacions amb les institucions catalanes i europees, s’han realitzat actes públics i gires de defensors de drets humans amb molt bona acollida per part de la ciutadania.