La pau i els drets de les víctimes colombianes en l’exterior
Autor :  International Action For Peace

Betty Puerto i Àgata Sol

Dissabte passat, 9 de febrer, va començar el cicle de formació La pau i els drets de les víctimes colombianes en l’exterior, amb la primera sessió sobre Drets d’asil i persones refugiades impartida per l’Àgata Sol de l’Associació Ambdrets, qui va explicar que una persona refugiada és aquella que veu sistemàticament vulnerats el seu drets humans, per la qual cosa és un estat que es declara com un dret i no una gràcia dels països receptors: “no és un viatge preparat”. De la mateixa manera, Sol va afirmar que una persona refugiada no té per què saber-ho i que, de fet, amb la població colombiana ha ocorregut que sense saber-ho, s’han vist dins de la denominació de refugiades, ja que quan van arribar al país no ho eren, però en voler tornar i veure la impossibilitat pel conflicte armat, han hagut de recórrer a l’estatus de refugiada.

Sol també va explicar que la situació real de l’emigrant que busca refugi en l’Estat Espanyol és molt complicada i que no hi ha una assistència real, recalcant la importància d’acudir a un o una advocada especialitzada d’organitzacions que no cobrin pel servei.

El taller va ser presentat per l’Edinson Cuéllar, defensor de drets humans i advocat colombià representant de víctimes del conflicte armat, radicat a Barcelona, on també socialitza els Acords de Paz de 2016. Cuéllar va ressaltar que dins de les polítiques de superació del conflicte colombià està la de donar veu a les víctimes exiliades i saber què ocorre amb aquelles que volen retornar. A més, va parlar que sembla que es veu el conflicte com una cosa passada, quan encara queda molt per fer.

Quant a la signatura de l’Acord de Paz, l’advocat va dir que cal començar a visibilitzar-lo en l’exterior –que és una tasca primordial d’aquelles que estan en l’exili-, pressionar a la Comunitat Internacional perquè conegui com és la situació real de Colòmbia.

Finalment, en el taller també va intervenir la Betty Puerto, de la Col·lectiva de Dones exiliades, refugiades i migrades, que va haver d’exiliar-se en 2006 a causa del seu treball com a defensora dels drets humans. Port va analitzar el drama de l’exili, de la situació de no trobar cap suport i de com es condemna a la persona exiliada a la marginalitat. De la mateixa manera, va afirmar que cal treballar cap a una agenda política dirigida a la incidència.

El taller, al qual van assistir aproximadament 15 persones, tindrà dues sessions més al llarg de l’any i està organitzat per International Action For Peace y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. A més, el cicle està convocat per la Col·lectiva de Dones exiliades, refugiades i migrades, el Fòrum Internacional de Víctimes, i compta amb la col·laboració de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Galeria de la jornada: