Treball en Xarxa

Per IAP és fonamental treballar de manera coordinada amb altres organitzacions i processos organitzatius que comparteixen els nostres principis i valors. Constantment estem en contacte i compartim espais i tasques amb altres organitzacions de diferents àmbits: protecció a defensores i defensors de Drets Humans, solidaritat internacional amb Colòmbia i Amèrica Llatina, suport al procés de Pau colombià, acció noviolenta, construcció de cultura de Pau i interculturalitat.

D’aquesta manera, sumem esforços per arribar entre totes on una sola no podria, entenent que la lluita per la justícia global és una tasca complexa per la qual hem de valer-nos de tots els sabers, totes les experiències i totes les oportunitats.

Encara que el nostre ventall d’aliades és molt ampli, de manera formal IAP és part d’espais organitzatius entre els que es troben els següents:

A Catalunya

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

La Taula és un espai de coordinació d’àmbit català, format per ONGD, sindicats, administració pública i entitats del món acadèmic que des de l’any 2002 treballen per la promoció i protecció dels Drets Humans a Colòmbia; així com per una resolució política negociada al conflicte social i armat que s’ha viscut i es viu al país.

La Fede.cat organitzacions per la justícia global

Lafede.cat està formada per 124 organitzacions i neix al gener de 2013. És una xarxa d’organitzacions que promou l’acció col·lectiva de les organitzacions federades. La Fede treballa activament per a aconseguir la justícia global i l’erradicació de les desigualtats a tot el món, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels Drets Humans i el foment de la Pau.

A Colòmbia

Espai de Cooperació per la Pau

L’Espai de Cooperació per la Pau (ECP), com a col·lectiu de treball per a l’articulació i incidència, està format per 34 organitzacions de la Societat Civil Internacional amb treball a Colòmbia. Es va constituir amb el propòsit de coordinar activitats, accions i estratègies de les Organitzacions Internacionals de la Societat Civil (OISC), per a dialogar, informar i incidir davant la Comunitat Internacional sobre el rol de la cooperació internacional en la cerca i construcció de la Pau a Colòmbia. També perquè en les seves polítiques i prioritats mantinguin i ampliïn el suport directe i independent a la societat civil colombiana. I per a acompanyar les accions d’incidència, denúncia i protecció de les organitzacions de la societat civil colombianes en la cerca de la Pau a Colòmbia.

Taula de Organitzacions d’Acompanyament Internacional a Colòmbia – MOAIC

La MOAIC és l’espai de coordinació d’organitzacions d’acompanyament internacional a Colòmbia. El propòsit del qual és tenir un espai comú de treball per a l’anàlisi de la conjuntura, l’intercanvi d’informació, els espais de formació conjunta i la coordinació de possibles accions, com la intriga política amb altres institucions o organismes nacionals i internacionals.

A través d’aquest grup de treball s’ha pogut obrir l’espai de treball amb el Subgrup de Drets Humans de les Ambaixades presents a Colòmbia.

Taula d’Organitzacions d’Acompanyament Internacional del Nororiente Colombià-MOAINC Barrancabermeja

La MOAINC és l’espai de coordinació d’organitzacions d’acompanyament internacional amb presència estable en el Nororiente Colombià, el propòsit del qual és tenir un espai propi per a l’anàlisi conjunta de conjuntura sociopolítica, sobretot en el Magdalena Medio, l’intercanvi d’informació i realització d’accions conjuntes.

Grup de treball de la OTC – AECID Colòmbia amb les ONGD espanyoles a Colòmbia

Espai de treball i coordinació entre l’Oficina Tècnica a Colòmbia de l’AECID i les organitzacions espanyoles de cooperació al desenvolupament per a articular accions conjuntes, fer anàlisis de conjuntura regional i nacional, aportar en la planificació estratègica de la cooperació espanyola a Colòmbia i la facilitació per part de l’OTC en la relació amb el Ministeri Públic colombià i les ONGD.