Transparència

Per a IAP, és tan important fer bé la nostra feina com explicar-la clarament i de manera accessible a tot el món. Qui som, la nostra forma de funcionar, com es prenen les decisions, els nostres comptes, els nostres projectes i subvencions, tota la informació la fem pública al nostre web, complint amb allò estipulat a la Llei 19/2014 de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquí pots trobar tots els enllaços relatius a aquesta informació:

Nosaltres

Informació econòmica i d’activitats

Informació de projectes