Informació Institucional

La nostra missió

IAP neix per contribuir a la construcció de la cultura de pau, recolzant-nos en dues tasques principals: l’acompanyament internacional a organitzacions socials defensores de drets humans, i l’Educació per al Desenvolupament que fomenti la interculturalitat i l’enfortiment d’una ciutadania global crítica i responsable.

La nostra visió

En els propers anys, IAP aspira a consolidar espais de seguretat per a la defensa dels drets humans, en els quals totes les organitzacions socials que treballen per la pau en entorns de risc puguin desenvolupar la seva activitat lliurement. Al mateix temps, treballem per establir llaços de solidaritat internacional que ens permetin avançar cap a societats lliures de violència i injustícies.

Els nostres principis

  • Noviolència: Entenem la “noviolència” així, en el seu conjunt, de manera positiva i activa, lluny de la mera negació de la violència directa que suposaria la “no-violència”. La noviolència és un projecte per canviar la societat, i una filosofia per canviar-se a un mateix. No nega els conflictes sinó que intenta transformar-los. Aspirem a superar tot tipus de violència (directa, estructural i cultural) de manera coherent, utilitzant estratègies de lluita política que evitin aquestes mateixes violències.
  • Solidaritat Internacional: Creiem en la necessitat de cooperar entre diferents països, nacions i pobles per trobar solucions comunes davant desigualtats i injustícies amb arrels comunes. Apostem pel treball conjunt d’una ciutadania global crítica, responsable i activa en la construcció d’un món més just.
  • Cultura de Pau: Tampoc la pau és només l’absència de guerra. Per aconseguir una pau duradora i estable, és necessari avançar com a persones, com a comunitats i com a societat en els nostres valors, actituds i accions. La justícia social, la dignitat de totes les persones, el respecte als drets humans, dels pobles i mediambientals, i la sobirania alimentària són peces necessàries en la construcció de la Cultura de Pau per la qual treballem.
  • Equitat de gènere: Dins del nostre compromís amb la igualtat d’oportunitats i respecte a la dignitat de cada persona, ens identifiquem plenament amb els valors feministes contra la discriminació i opressió per raó de gènere.

Treball en xarxa

Totes les metes que ens hem marcat serien inassolibles si ens les plantegéssim en solitari. Per això, constantment estem teixint aliances i buscant la manera de sumar esforços amb altres persones i associacions molt diverses; des de centres cívics de barri fins a federacions d’organitzacions internacionals de cooperació al desenvolupament.

Per citar-ne algunes, hem compartit diferents activitats amb la Xarxa BCN antirrumors, la Xarxa intercultural de Sagrada Família, el Pla de desenvolupament comunitari de Sagrada Família, el Centri cívic Guinardó, el Casal d’entitants Més Guinardó, Cornellà Solidari, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Federació de cineclubs de Catalunya, la Coordinadora Tarragona patrimoni de Pau, la Associació Catalana per la Pau, Solidara, la Taula catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia, la Fundació pau i solidaritat i el Institut de Drets Humans de Catalunya.

Registre

International Action for Peace, sota la denominació Associació Acció Internacional per la Pau-IAP Catalunya, està registrada com Organizació No Governamental per al Desenvolupament a la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 588, des d’abril de l’any 2014. Com a entitat, està inscrita a la Generalitat de Catalunya des de setembre de 2011, amb el número 45970.

A nivell estatal, està inscrita al registre d’Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb número de registre 3004, des de 26 de juliol del 2018.