Què fem?

 

International Action For Peace

IAP és una ONGD amb tres línies fonamentals d’actuació: l’Acompanyament Internacional a Colòmbia, els projectes de cooperació i l’educació per al desenvolupament.

Totes aquestes línies es relacionen i complementen entre si entorn d’una visió integral de la cooperació internacional al desenvolupament basada en la solidaritat internacional. Treballem sempre facilitant espais de seguretat, apoderament i construcció del teixit social organitzat, des dels quals es fa front als desafiaments i injustícies del món globalitzat en el qual vivim.

Cooperació al desenvolupament

Educació per al desenvolupament

Acompanyament Internacional