Acompanyament internacional

Què és l’acompanyament internacional?

L’acompanyament internacional és una estratègia de protecció a persones, organitzacions o comunitats en risc de patir violència política a causa del seu treball comunitari, mediambiental o en defensa dels drets humans. Parlem de tot un conjunt d’accions destinades a reduir i prevenir amenaces que afecten la seva integritat física i psicològica o el desenvolupament de les seves activitats, a entorns en què l’Estat s’ha vist incapaç de garantir la seva seguretat.

Segons les lleis internacionals, són els governs qui han de vetllar pel compliment dels drets fonamentals de les seves ciutadanes. Quan fallen en aquesta responsabilitat, la comunitat internacional pot representar una gran ajuda per evitar que es cometin violacions d’aquests drets. Per posar un exemple, un grup armat (legal o il·legal) s’ho pensarà molt més abans de fer un atac contra població civil si hi ha presència d’acompanyants, per les implicacions polítiques que pot tenir.

 

Com és l’acompanyament internacional d’IAP?

Per tal d’oferir aquesta protecció a organitzacions camperoles i defensores de drets humans a Colòmbia, IAP es recolza en tres pilars bàsics, tots importants per igual. Del bon funcionament de cadascun d’ells dependran els altres dos.

 

Eficàcia de l’acompanyament internacional d’IAP

Pel tipus d’acompanyament que realitza IAP, passem molt de temps al terreny. Viatgem i convivim amb les comunitats de manera molt intensa, per la qual cosa els vincles que es creen són igualment molt forts i duradors. La relació és d’absolut respecte i total confiança; així com nosaltres oferim protecció i seguretat política a les organitzacions, elles ens guien i cuiden de nosaltres en els seus espais. IAP practica un tipus de cooperació que prioritza la no ingerència a les activitats de les organitzacions locals, buscant sempre el benefici mutu, avançant conjuntament en la construcció de cultura de pau i d’una societat, o, millor dit, d’unes societats més justes.

Per a IAP, el millor índex d’eficàcia és el fet que les organitzacions i persones amb les quals traballem continuïn sol·licitant la nostra presència, sentint-se recolzades per nosaltres i, a l’hora, puguin recolzar-nos en la nostra tasca.