Què fem?

IAP és una ONGD amb dues línies fonamentals d’actuació: l’acompanyament internacional a Colòmbia i l’educació per al desenvolupament a Europa.

Tot i que poden semblar feines molt diferenciades, ambdues són part d’una visió integral d’entendre la cooperació internacional al desenvolupament, i es relacionen i complementen entre si. Treballem sempre facilitant espais de seguretat, apoderament i construcció de teixit social organitzat, des dels quals s’afronten els desafiaments i injustícies del món globalitzat en què vivim.