Què fem?

IAP és una ONGD amb dues línies fonamentals d’actuació: l’acompanyament internacional a Colòmbia i l’educació per al desenvolupament a Europa.

Tot i que poden semblar feines molt diferenciades, ambdues són part d’una visió integral d’entendre la cooperació internacional al desenvolupament, i es relacionen i complementen entre si. Treballem sempre facilitant espais de seguretat, apoderament i construcció de teixit social organitzat, des dels quals s’afronten els desafiaments i injustícies del món globalitzat en què vivim.

Transversalment la nostra labor fa referència als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. No obstant això, el nostre treball s’acosta més específicament a l’objectiu 16 sobre pau, justícia i institucions sòlides, sobretot en el punt que siguin les persones de les pròpies comunitats les que puguin participar en el procés d’adopció de les decisions que afecta a la seva vida, lleis i polítiques no discriminatòries.