Com ens organitzem?

A fi de dur a terme la nostra feina, a l’IAP comptem amb una estructura organitzativa internacional perfectament coordinada. Per nosaltres, és imprescindible una comunicació fluida i unes directrius clares de com planejar i elaborar qualsevol acció o activitat.

L’assemblea general és la màxima autoritat de l’IAP, l’integren tots i totes les integrants de l’organització, i es reuneix periòdicament per dissenyar les línies generals d’actuació i el pla de treball. Per tal d’acomplir aquest pla, està la junta directiva internacional, escollida per votació a l’assemblea. Aquesta feina és voluntària, realitzada per persones que no reben cap tipus de contraprestació econòmica per part de l’IAP.

A Europa, la secretaria tècnica internacional s’ocupa de mantenir l’estructura i els projectes funcionant correctament. Compta amb personal contractat a diferents àrees (coordinació, educació, comunicació…), que treballa des de l’oficina central de l’IAP, a Barcelona.

Els grups de voluntariat locals donen recolzament al treball organitzatiu i realitzen activitats de sensibilització, formació i educació per al desenvolupament.

A Colòmbia, l’IAP compta amb una doble coordinació al terreny, a Bogotá i a Barrancabermeja, que treballa per a l’òptim funcionament dels equips d’acompanyants internacionals.

Junta Directiva

  • Presidenta: Laura Rodríguez Murciano, advocada i exacompanyant al terreny de l’IAP.
  • Secretari: Constança Schinteie Bes, exacompanyant i excoordinadora dìncidencia política al terreny de l’IAP.
  • Tresorera: Marta Saiz Merino, periodista i exacompanyant al terreny de l’IAP.
  • Vocals: Pol Conte Santiago i Inés Gesa Bascoa, exacompanyants al terreny de l’IAP; i Franco Henán Gómez, excoordinador del equip tècnic de la Asociación Campeisna del Valle del Río Cimitarra.

Les persones que formen part de la junta directiva no ostenten càrrecs a una mateixa institució (partit polític, sindicat, grup empresarial, congregació religiosa o administració pública), o la pertinença a la mateixa és reconeguda públicament. Així mateix, no reben cap compensació material per formar part de la junta ni per assistir a les seves reunions (exceptuant, en alguna ocasió, el pagament del transport i/o l’alimentació).

Equip tècnic:

  • Laura Lorenzi: coordinadora de l’àrea de cooperació internacional.
  • Júlia Vigó: coordinadora de l’àrea d’educació per al desenvolupament.
  • Miguel Sangüesa: responsable de l’àrea de comunicació.
  • Natàlia Pelegrí: expatriat, coordinació al terreny a Colòmbia.
  • Sara R. de Vega: expatriada, coordinació al terreny a Colòmbia.