Com ens financem?

L’IAP és una organització sense ànim de lucre, les persones que l’integrem no busquem cap mena de benefici econòmic personal. Tots els nostres fons estan destinats de manera íntegra a complir amb la nostra doble feina d’acompanyament internacional i educació per al desenvolupament, i a mantenir l’estructura necessària per portar-la a terme.

L’IAP combina el finançament públic i privat. La major part dels nostres recursos provenen de subvencions de cooperació internacional oferides per diversos organismes oficials, com l’Ajuntament de Barcelona o l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Agencia Española de Coooperación Internacional al Desarrollo . Això de cap manera posa en compromís la nostra independència a l’hora d’actuar; els nostres finançadors no interfereixen al desenvolupament dels projectes, respectant els nostres bons resultats a l’hora de defendre els drets humans. Cada cop més, l’IAP també compte amb aportacions de persones que valoren la nostra feina i volen contribuir a fer-la possible.

 

El nostre finançament en 2019

 

Comptes clars

A IAP ens preocupem per la contribució econòmica de totes les persones o institucions que confien en nosaltres. Portem un estricte control de les finances, tant intern com extern, i anualment fem públics els nostres comptes a la nostra memòria econòmica.

També hem realitzat auditories externes d’alguns dels nostres projectes.