IAP a la ZRC de la Vall del Riu Cimitarra
Autor :  Pol Conte - International Action for Peace

La Zona de Reserva Camperola de la Vall del Riu Cimitarra promou l’accés a la terra i un repartiment de la mateixa més equitatiu, la promoció de l’economia camperola i la protecció dels recursos naturals. IAP realitza acompanyament internacional a l’Associació Camperola de la Vall del Riu Cimitarra (ACVC) fins que acabin les amenaces contra persones i organitzacions que treballen per una Colòmbia més justa i en pau.