Consolidació interinstitucional de la Ruta de Prevenció, Protecció i Seguretat del Nord Orient Colombià

El projecte, “Consolidació interinstitucional de la Ruta de Prevenció, Protecció i Seguretat del Nord Orient Colombià”, pretén donar continuïtat al treball del Programa de Prevenció, Protecció i Seguretat a persones defensores de Drets Humans al Nord Orient Colombià finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Aquí s’aprofundeix en la territorialització i la implementació local de la Ruta Interinstitucional de Prevenció, Protecció i Seguretat treballada en las anteriors fases al Catatumbo, sud de Bolívar, nordeste antioqueño i Bajo Cauca.

Mitjançant el treball amb la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), es comptarà amb la participació de 400 líders, lideresses i persones defensores, 40 joves, 10 organitzacions i processos organitzatius comunitaris, 10 organismes internacionals, 3 universitats i 10 institucions locals, departamentals, nacionals i internacionals competents i amb responsabilitats en matèria de prevenció, protecció i seguretat.

El projecte reforça els eixos de treball del Programa, estructurats en quatre resultats, comptant amb perspectives innovadores que s’han identificat com a necessàries durant els quatre anys d’execució:

  • Enfortir la tasca de l’Acompanyament Internacional de IAP Colombia, el qual ha demostrat ser un mecanisme complementari de protecció molt efectiu en la generació d’espais de seguretat per al desenvolupament del treball comunitari. S’integraran activitats formatives i de mobilització del voluntariat per garantir la seva sostenibilitat, així com l’assistència logística i psicosocial a les acompanyants.
  • Aprofundir en la consolidació subregional i municipal de la Ruta Interinstitucional de Prevenció i Protecció del Nord Orient Colombià, a través d’espais de concertació entre actors institucionals per a la promoció i protecció dels Drets Humans, i la seva vinculació en l’aplicació de mecanismes de protecció comunitaris. Es realitzaran Accions Interinstitucionals, de caràcter innovador i amb l’objectiu de consolidar les sinergies generades entre institucions i actors comunitaris. Alhora, s’aprofundirà en la dimensió jurídica de la protecció col·lectiva, que es complementa amb la reparació col·lectiva com a eina de legitimació de les organitzacions.
  • Enfortiment i capacitació comunitària a través de la coordinació de trobades comunitàries, talles pedagògics i d’anàlisi de risc, elaboració d’informes d’anàlisi i situació de risc amb enfoc diferencial de gènere. S’afegirà el treball amb joves camperoles en prevenció i comunicació social, així com l’adequació i posada en marxa de les Cases de Drets Humans.
  • Implicar a entitats, plataformes, acadèmics/es, partits polítics, mitjans de comunicació i ciutadania a través d’accions d’investigació aplicada, comunicació i mobilització, assessoria i sensibilització i incidència política, amb l’objectiu de promoure el coneixement i difusió d’informació qualificada afavorint l’actuació en favor de defensores colombianes.

 

Àrea geogràfica: Colòmbia (nord orient).

Duració del projecte: Febrer 2020 – octubre 2023.

Subvencionat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Cost total del projecte: 258.000 €

Subvencionat: 250.000 €

logo ACCD