Publicacions

IAP: Acompanyant la Pau a Colòmbia

Un nou escenari: Oportunitats i amenaces en el postacuerdo. Revista sobre els processos camperols colombians i el treball d’acompanyament internacional de IAP. En aquest nombre analitzem el nou context sorgit a partir de la signatura dels Acords de Paz, des de les nostres pròpies experiències en terreny i amb la col·laboració de reconeguts defensors i defensores de drets humans a Colòmbia.