Acords de Pau: Pedagogia i acompanyament internacional a Colòmbia

Lugar: Colòmbia, regions del Catatumbo, Magdalena Medio i Meta; Catalunya
Fecha ejecución: Novembre 2016-Gener 2018
Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Presupuesto total proyecto: 101.100 €
Financiación otorgada: 90.000 €

Aquest projecte suposa, per una banda, la continuació i consolidació del projecte finançat per l’ACCD “Acompanyament internacional i promoció de la participació política a Colòmbia”, i d’altra, la seva ampliació a l’àmbit de la pedagogia de pau, responent a la nova conjuntura que s’obre a Colòmbia després de la signatura de la pau i l’inici de la implementació dels acords. Aquesta etapa es caracteritza per l’oportunitat de construir una pau duradora i estable, però també per les amenaces directes contra líders socials i defensors i defensores de drets humans. En aquest projecte, IAP focalitza la col·laboració amb l’Associació Camperola de la Vall del Riu Cimitarra (ACVC), l’Associació Camperola del Catatumbo (ASCAMCAT) i la Fundació DHOC pels drets humans al centre i orient de Colòmbia; tres organitzacions amb una àmplia trajectòria i experiència al treball pel dret a la pau com a condició prèvia i conseqüència de l’exercici dels drets humans.

Els resultats que s’esperen aconseguir són quatre:

  • Contribuir a l’impuls de la pedagogia de pau amb enfocament de gènere a zones rurals i a la implicació de les comunitats camperoles a les dinàmiques de pau i la presa de decisions al seu territori. Acompanyament a tallers i capacitacions.
  • Afavorir la generació i l’enfortiment de sinergies entre autoritats i institucions locals i nacionals i organitzacions camperoles. Treball amb institucions governamentals i no governaments, visibilització dels acords, incidència política.
  • Enfortiment del treball d’acompanyament internacional, oferint protecció a líders i lideresses socials en circumstàncies d’especial vulnerabilitat. Per aquesta raó es planteja augmentar el nombre d’acompanyants a terreny, amb el fi de poder donar cobertura a totes les sol·licituds en aquesta nova etapa.
Financiado por:

Compartir: