Acords de Pau: Pedagogia i Acompanyament Internacional a Colòmbia

Aquest projecte, “Acords de Pau: Pedagogia i Acompanyament Internacional a Colòmbia” suposa, per una banda, la continuació i consolidació del projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (“Acompanyament internacional i promoció de la participació política a Colòmbia”) i, per altra, la seva ampliació a l’àmbit de la pedagogia de pau, responent a la nova conjuntura que s’obre a Colòmbia després de signar-se l’Acord i començar la seva implementació.

Aquesta etapa de post acord es caracteritza per l’oportunitat de construir una pau duradora i estable, però també per les amenaces directes contra lideratges socials i persones defensores de Drets Humans.

En aquest projecte, IAP focalitza la col·laboració amb la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) i la Fundación DHOC por los Derechos Humanos en el centro y oriente de Colombia; tres organitzacions amb una àmplia trajectòria i experiència en la feina pel dret a la pau com a condició a prèvia i conseqüència de l’exercici dels Drets Humans.

Els resultats que s’espera aconseguir són quatre:

  • Contribuir a l’impuls de la pedagogia de pau amb enfoc de gènere a zones rurals i a la implicació de les comunitats camperoles a les dinàmiques de pau i la presa de decisions al seu territori. Acompanyament a tallers i capacitacions.
  • Afavorir la generació i l’enfortiment de sinergies entre autoritats i institucions locals, nacionals i organitzacions camperoles. Treball amb institucions governamentals i no governamentals, visibilització dels acords, incidència política.
  • Enfortiment del treball d’Acompanyament Internacional, oferint protecció a lideratges socials en circumstàncies d’especial vulnerabilitat. Per això, es planteja augmentar el nombre d’acompanyants a terreny, amb la fi de poder donar cobertura a totes les sol·licituds en aquesta nova etapa.

Auditoria externa del projecte.

Àrea geogràfica: Colòmbia i Catalunya

Duració del projecte: Novembre 2016 – Gener 2018.

Subvencionat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Cost total del projecte: 101.100 €

Subvencionat: 90.000 €

logo ACCD