Acompanyament internacional i promoció de la participació política a Colòmbia

Aquest projecte té com a finalitat el suport a la solució pacífica, dialogada, justa i duradora del conflicte armat colombià. El temps d’execució coincideix amb la darrera fase dels diàlegs de pau a l’Havana, que terminen amb la signatura dels acords entre el govern i la guerrilla de les FARC-EP. L’acompanyament d’IAP contribueix a la qualificació de les capacitats locals en matèria de drets humans i participació política, en concret dels processos camperols vinculats a l’Associació Nacional de Zones de Reserva Camperola, actor clau a la construcció de pau com a expressió d’autonomia territorial i desenvolupament rural sostenible.

Les activitats del projecte es poden agrupar en tres principals resultats:

  • L’enfortiment de lideratge comunitari, formació i participació política a l’àmbit rural colombià.
  • La generació de sinergies a diferents nivells entre organitzacions camperoles, i autoritats locals i nacionals, recolzades per institucions colombianes i internacionals, per tal de prevenir les agressions en contra de líders socials.
  • Continuïtat i enfortiment de l’acompanyament internacional a terreny. Implementar mecanismes de prevenció i protecció de la integritat, la llibertat i la vida de persones que defenen els drets humans, amb atenció especial a la situació de dones defensores per la seva doble persecució com a dones i com a defensores.

El projecte es tanca de manera exitosa, realitzant accions d’acompanyament internacional a més de 150 persones defensores, durant un total de 250 dies. D’aquesta manera, s’ha generat un espai de seguretat que les associacions reclamen per continuar amb el seu treball comunitari de cara a la nova etapa d’implementació dels acords.