Acompanyament Internacional i promoció de la participació política a Colòmbia

El projecte “Acompanyament Internacional i promoció de la participació política a Colòmbia” té com a finalitat el recolzament a la solució pacífica, dialogada, justa i duradora del conflicte armat colombià.

El temps d’execució coincideix amb l’última fase dels diàlegs de pau a l’Habana, que acaben amb la signatura dels Acords entre el Govern i la guerrilla de les FARC-EP.

L’acompanyament d’IAP contribueix a la qualificació de les capacitats locals en matèria de Drets Humans i participació política, en especial dels processos camperols vinculats a l’Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, organització clau en la construcció de pau com a expressió d’autonomia territorial i desenvolupament rural sostenible.

Les activitats del projecte es poden agrupar en tres principals resultats:

  • L’enfortiment del lideratge comunitari, formació i participació política a l’àmbit rural colombià.
  • La generació de sinergies a diferents nivells entre organitzacions camperoles i autoritats locals i nacionals, recolzades per institucions colombianes i internacionals, amb vistes a prevenir les agressions en contra de lideratges socials.
  • Continuïtat i enfortiment de l’Acompanyament Internacional a terreny. Implementar mecanismes de prevenció i protecció de la integritat, la llibertat i la vida de les persones que defensen els drets humans, amb especial atenció a la situació de dones defensores per la seva doble persecució com a dones i com a defensores.

El projecte ha finalitzat de manera exitosa, realitzant accions d’acompanyament internacional a més de 150 persones defensores, durant un total de 250 dies. D’aquesta manera, s’ha generat l’espai de seguretat que les associacions reclamen per continuar amb la seva feina comunitària de cara a la nova etapa d’implementació dels acords.

Veure auditoria externa.

Àrea geogràfica: Colòmbia (nord orient).

Duració del projecte: Setembre 2015 – Novembre 2016.

Subvencionat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Cost total del projecte: 85.220 €

Subvencionat: 75.000 €

logo ACCD