Acompanyament internacional i defensa dels Drets Humans

Aquest projecte ha permès donar continuïtat a les activitats d’acompanyament internacional i promoció dels drets humans a Colòmbia, que IAP desenvolupa a terreny des de l’any 2011. Es desenvolupa a un moment especialment important per l’avançada situació dels diàlegs de pau a l’Havana, que acabarà desembocant a un alto el foc unilateral durant l’execució d’aquest. Les organitzacions acompanyades són part fonamental a l’hora de dur aquests diàlegs a bon port; la labor de difusió i capacitació a l’hora de defensar els drets humans que realitzen amb les comunitats rurals és una tasca imprescindible per a avançar cap a la pau al país.

Totes les accions desenvolupades des del projecte, tant a Colòmbia com a Barcelona, es tradueixen en tres grans resultats:

  • Selecció i formació de persones voluntàries per realitzar les tasques d’acompanyament a terreny. Un total de 17 persones van superar amb èxit el procés, i gran part d’elles van passar a integrar alguns dels equips d’IAP durant aquest període.
  • Consolidació d’espais segurs de treball per a les organitzacions socials que formen part de les Constituents de Pau, mitjançant la presència física i la incidència política. S’han elaborat protocols de seguretat a terreny i s’ha mantingut una comunicació constant amb tots els actors implicats. Això ha permès tancar el projecte sense incidents per als acompanyants i els acompanyats i acompanyades.
  • Visibilització de les organitzacions socials colombianes a Barcelona per augmentar els seus nivells de protecció i enfortir una xarxa de suport internacional. S’ha participat en els espais existents a Barcelona, s’han realitzat pronunciaments públics i cartes de suport davant diferents emergències, i s’ha fet una intensa labor de difusió des de terreny mitjançant vídeos, articles i fotos dels voluntaris i voluntàries d’IAP.

El projecte es tanca exitosament: s’ha aconseguit enfortir tant les organitzacions acompanyades com IAP i les relacions entre elles, i augmentar el coneixement de la realitat colombiana a Barcelona i Catalunya, donant protagonisme al punt de vista de les organitzacions de base i camperoles.