Acompanyament Internacional i promoció dels Drets Humans

Durant el desenvolupament d’aquest projecte, “Acompanyament Internacional i promoció dels Drets Humans”, han finalitzat amb èxit els diàlegs entre el govern colombià i la guerrilla de les FARC-EP, obrint-se una nova etapa d’implementació dels Acords.

L’acumulat d’experiències de les organitzacions camperoles i defensores de Drets Humans que acompanya IAP segueix jugant un paper molt important en temes clau per la construcció de pau, com la participació política amb garanties o el desenvolupament sostenible a les zones rurals.

Paral·lelament, aquesta nova etapa ha suposat un augment de les amenaces i la violència contra lideratges socials, registrant-se més de 120 assassinats a tot el país durant el temps d’execució del projecte, de manera que l’Acompanyament Internacional segueix resultant una eina fonamental per les organitzacions.

Els resultats proposats i obtinguts són:

  • Selecció i formació de persones voluntàries per realitzar Acompanyament Internacional. Deu persones es van incorporar a l’equip a terreny durant aquest període.
  • Consolidació de l’acompanyament físic a les organitzacions que formen part de l’Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, en un moment en que la situació de vulnerabilitat és especialment alta. Implementació de protocols de seguretat.
  • Intensa tasca d’incidència política, que ha traslladat a les autoritats militars i institucions civils colombianes les preocupacions internacionals a nivell de Drets Humans.
  • Visibilització i difusió de les nostres activitats i la situació dels processos socials camperols a Colòmbia. Participació a espais col·lectius, pronunciaments públics i cartes de recolzament, articles, fotos i vídeos des de terreny.

Aquest projecte suposa la continuació de l’anterior finançat per l’Ajuntament de Barcelona, “Acompanyament Internacional i Defensa dels Drets Humans”. La seva execució ha permès seguir amb les activitats d’acompanyament internacional d’IAP a terreny, incidint en la promoció dels Drets Humans en un moment especialment delicat i rellevant per la conjuntura nacional i internacional que es viu al país. Alhora, ha enfortit les relacions entre Barcelona i Colòmbia.

Àrea geogràfica: Colòmbia i Catalunya.

Duració del projecte: Novembre 2015 – Febrer 2017.

Subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona.

Cost total del projecte: 92.206 €

Subvencionat: 59.186 €