Acompanyament Internacional i defensa dels Drets Humans

Aquest projecte “Acompanyament internacional i defensa dels Drets Humans” ha permès donar continuïtat a les activitats d’acompanyament internacional i promoció dels Drets Humans a Colòmbia, que IAP desenvolupa a terreny des de l’any 2011.

Es desenvolupa en un moment especialment important per l’avançada situació dels diàlegs de pau a l’Habana, que acabaran desembocant durant l’execució del mateix en un alto-el-foc unilateral. Les organitzacions acompanyades són part fonamental a l’hora de dur aquests diàlegs a bon port. Per això, la tasca de difusió i capacitació a l’hora de defensar els Drets Humans, que realitzen amb les comunitats rurals, és una tasca imprescindible per avançar cap a la pau al país.

Totes les accions desenvolupades des del projecte, tant a Colòmbia com a Barcelona, es visibilitzen en tres grans resultats:

  • Selecció i formació de persones voluntàries per realitzar tasques d’acompanyament a terreny. Un total de 17 persones van superar exitosament el procés, i la majoria va passar a integrar algun dels equips d’IAP durant aquest període.
  • Consolidació d’espais segurs de treball per les organitzacions socials que formen part de les Constituyentes de Paz, mitjançant la presència física i la incidència política. S’han elaborat protocols de seguretat a terreny, i s’ha mantingut una comunicació constant amb tots els actors implicats. Això ha permès tancar el projecte sense incidents per als i les acompanyants i persones acompanyades.
  • Visibilització de les organitzacions socials colombianes a Barcelona per augmentar els seus nivells de protecció i enfortir una xarxa de suport internacional. S’ha participat als espais existents a Barcelona, s’han realitzat pronunciaments públics i cartes de recolzament enfront diferents emergències, i s’ha realitzat una intensa tasca de difusió des de terreny mitjançant vídeos, articles i fotos de les voluntàries i els voluntaris d’IAP.

El projecte es tanca exitosament, aconseguint enfortir tant a les organitzacions acompanyades com a IAP, les relacions entre elles, i augmentant el coneixement de la realitat colombiana a Barcelona i Catalunya, donant protagonisme al punt de vista de les organitzacions de base i camperoles.

Àrea geogràfica: Colòmbia i Barcelona.

Duració del projecte: Juny 2013 – Desembre 2014.

Subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona.

Cost total del projecte: 124.180 €

Subvencionat: 57.660 €