Acompanyament ambiental

IAP acompanya a CREDHOS a una reunió amb la comunitat del poble Coroncoros, municipi de Cantagallo, per a realitzar acompanyament a l’associació de pescadors, els qui manifesten la necessitat d’emprendre accions legals per les afectacions i la contaminació del pantà per particulars.

Dins les activitats de subsistència de les comunitats camperoles es troba la pesca. En el cas del Valle del rio Cimitarra aquesta activitat econòmica és important per al manteniment de moltes famílies camperoles que hi habiten, principalment en la zona mitjana del municipi de Cantagallo. En aquest sector, es troba una de les riqueses en l’àmbit ambiental i de biodiversitat més rellevants de protecció de les comunitats, com ho és el complex de pantans, dins de la qual es destaca la de Sant Lorenzo.

Aquests llocs deslliguen diferents interessos de tipus econòmic i ambiental, ja que es contrasten els esforços en la conservació de les espècies amb els interessos econòmics per l’exploració de recursos miner-energètics, l’expansió de la ramaderia extensiva i un procés d’acaparament de terres que no sols afecta l’ecosistema, sinó també porta amb si afectacions a les comunitats confrontants. Algunes de les espècies protegides són: el bagre ratllat del Magdalena (Pseudoplatystoma magdaleniatum), catalogat per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa com en perill; la marimonda del Magdalena (Ateles hybridus), en perill crític; el manatí del Carib (Trichechus manatus), en perill; l’hoco becblau (Crax alberti), en perill crític; i l’Aspidosperma polyneuron, en perill [1].

Una de les maneres de respondre a aquestes dinàmiques s’ha donat de manera autònoma per part de les comunitats. A través de la creació de comitès ambientals i les “normes comunitàries”, que aconsegueixen de manera consensuada promoure la pesca sostenible, garantint la menor afectació negativa sobre l’ambient, regulen la pesca en temps de vida, donen maneig sobre la quantitat de peixos que són extrets per família i controlen les maneres de desenvolupar aquesta activitat a la regió.

És important reconèixer que les primeres que poden exercir un treball de conservació dels recursos naturals són els i les camperoles que habiten aquesta zona. Després, les accions que s’exerceixin des de l’acompanyament tècnic, les recerques de diferents organitzacions ambientals i els lideratges de les organitzacions socials de la Zona de Reserva Campesina, es converteixen en la principal estratègia de conservació de la biodiversitat de la regió.

[1] https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/proteccion-de-5-especies-en-peligro-en-el-magdalena-medio/45346